Comissions

  • Economia: control dels comptes i de la caixa
  • Local: relació amb els nostres arrendataris
  • Xarxa: contacte amb altres grups de consum, entitats de barri i actualització del bloc.
  • Proveïdors: relació amb els nostres proveïdors i recerca d’altres que puguin ser d’interès.
  • Interiors: organització d’assemblees, elaboració dels torns, comunicació interna.
  • Communicació: gestionar i publicar en el blog, enxarxar-nos amb altres coope i organitzacions de l’economia social i solidària